Borsa de treball d’operaris/es de neteja

PROCÉS TANCAT

Per Decret de l’alcaldessa accidental 1664/2018 de 2 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’operaris/es de neteja pels edificis municipals.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model que està publicat en aquest mateix lloc finalitza el dia 2 de gener de 2019

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores.

Per Decret 130/2019 de 25 de gener s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. La primera prova ( teòrica) està prevista pel dilluns dia 18 de febrer a les 10.30 hores al Centre Cívic l'Ateneu. Els aspirants convocats per la prova de català hauran de personar-se a les 9.00 hores del mateix dia 18 de febrer a l’Ajuntament per realitzar-la. 

Es fa pública l’acta de sessió del Tribunal Qualificador de data 27 de febrer amb la puntuació relativa a l’entrevista, a la fase de concurs i amb el resultat definitiu del procés de selecció. Les aspirants disposen fins el dimarts dia 5 de març per presentar la documentació que es relaciona en la mateixa acta.

Per Decret 480/2019 d’11 de març s’ha constituït la borsa de treball d’operàries de neteja resultant del procés de selecció dut a terme.

Documents d’interès:

  • Decret 480/2019 d'11 de març de constitució borsa de neteja
  • Acta 227/2018 Mèrits entrevista i Resultats definitius borsa neteja
  • Acta Resultats prova pràctica borsa neteja
  • Acta Resultats prova teòrica borsa neteja
  • Resultats prova català borsa neteja
  • Decret 130/2019 de 25 de gener
  • Decret 1664/2018, de 2 de novembre d’aprovació de les Bases i de la convocatòria
  • Anunci BOPB Bases 19/11/2018
  • Anunci DOGC Convocatòria 29/11/2018
  • Model instància
Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:18