Borsa de treball treballadors/es familiars

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 704/2018 de 24 de maig s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball de treballadors/es familiars.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14.00 hores.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model que està penjat en aquest mateix lloc comença el dia 14 de juny  i finalitza el dia 11 de juliol de 2018.

Per Decret 1184/2018 de 8 d’agost s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves, prevista pel dilluns 17 de setembre a les 9.00 hores.

Per decret de la regidora delegada de Recursos Humans 1625/2018, de 25 d’octubre s'ha aprovat la constitució de la borsa de treball perfil treballador/a familiar, d'acord amb el resultat que figura en l'acta de la sessió del Tribunal Qualificador de data 2 d’octubre de 2018.


Documents d’interès:

  • Anunci DOGC convocatòria
  • Model instància
  • Decret 704/2018 de 24 de maig, aprovació Bases i convocatòria
  • Bases borsa treballador/a familiar
  • Anunci BOPB de 5/6/2018 Bases del procés de selecció
  • Decret 20181025 Constitució borsa Treballadora Familiar

 

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:28