Convocatòria interina d'una plaça d'Enginyer Tècnic

PROCÉS TANCAT

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball d'enginyer tècnic i aprovació de la convocatòria corresponent.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci que, d'aquesta convocatòria, es faci al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació corresponent comença el dia 6 d’abril i finalitza el dia 8 de maig de 2017.

Per Decret 509/2017, de 12 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. S’atorga un termini de 10 dies hàbils als aspirants exclosos per la presentació d’esmenes i reclamacions.

  • Constitució del Tribunal: dimecres 7 de juny a les 8.45 hores (A l’Ajuntament de Cervelló)
     
  • Prova català: dimecres 7 de juny a les 9.15 hores (A l’Ajuntament de Cervelló)
     
  • Prova de coneixements del temari general: dimecres 7 de juny a les 11.00 hores (Al Centre Cívic l’Ateneu de Cervelló)


Per Decret 605/2017 de 2 de juny s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

LA REALITZACIO DE LA SEGÜENT PROVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ, DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC, ES REALITZARÀ EL DIMARTS 13 DE JUNY A LES 9.00 HORES AL CENTRE CIVIC L’ATENEU (situat al carrer Santa Anna s/n de Cervelló).

Es convoca a les persones aspirants que hagin obtingut una qualificació igual o superior als 10 punts en la prova de coneixements específics a realitzar l’entrevista competencial el dimarts 20 de juny de 2017 a les 10.00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cervelló.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:29