Convocatòria per constituir borsa de treball d’administratius/ves

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1297/2020 de 21 de setembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’administratius/ves

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent als llocs habilitats a l’efecte i d’acord amb el model que es publicarà en aquesta mateixa web serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S’informarà del termini concret a través d’aquest mateix lloc.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS SEGONS MODEL PUBLICAT I RESTA DE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA COMENÇA EL DIA 15 D’OCTUBRE I FINALITZA EL DIA 11 DE NOVEMBRE.

Per Decret 190/2021 de 28 de gener s’ha modificat la llista definitiva d’admesos i exclosos d’aquest procés de selecció per un error detectat en la llista d’aspirants exclosos.

Per Decret 1846/2020 de 9 de desembre s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat el dia d’inici de les proves: DIMARTS 2 DE FEBRER DE 2021 A LES 9.00 HORES AL CENTRE CIVIC ATENEU ( CARRER SANTA ANA S/N). Els aspirants exclosos disposen fins el dia 24 de desembre per presentar al·legacions o esmenar documentació.

Per Decret 13/2021 d’11 de gener s’ha aprovat la LLISTA DEFINITIVA d’aquest procés de selecció.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 545/2021 de 19 de març  ha quedat constituïda la borsa de treball d’administratius d’acord amb els resultats del procés de selecció.

Darrera actualització: 19.03.2021 | 12:09