Convocatòria per constituir una borsa de treball d’auxiliars de serveis-consergeria

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 148/2022 de 26 de gener s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’auxiliars de serveis- conserges-
 
El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent als llocs habilitats a l’efecte finalitza el dia 10 de març. 
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o dirigir-vos al Departament de Recursos Humans  a través del correu crvl.rrhh@cervello.cat .
 
Per Decret 675/2022 de 13 d’abril s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants exclosos disposen fins el dia 29 d’abril per presentar al·legacions i/o esmenar la documentació.
 
 PRIMER EXERCICI: PROVA TEORICO-PRACTICA
 
• Dia: dilluns 2 de maig 
• Hora: a les 11.00 hores
• Lloc: Centre Cívic l'Ateneu de Cervelló, carrer Santa Anna s/n
• Requisit: està admès a la present convocatòria
 
 
Darrera actualització: 30.06.2022 | 14:26