Convocatòria per constituir una borsa de treball de tècnic/a auxiliar per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 591/2023 de 3 d’abril  s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, per constituir una  borsa de treball per a cobrir necessitats d’empleats/des de la categoria tècnic/a auxiliar per l’Area de Territori i Sostenibilitat, grup de classificació professional C1 o assimilat, amb les retribucions i funcions que es descriuen a les Bases reguladores.
 
El termini per presentar la sol·licitud de participació i resta de documentació preceptiva, comença el dia 12 d’abril i finalitza el dia 25 d’abril.
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o dirigir-vos al Departament de Recursos Humans a través del correu crvl.rrhh@cervello.cat .
 
Per Decret 838/2023 de 10 de maig s’ha aprovat s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. 
 
Els aspirants admesos estan convocats el DIMECRES 24 DE MAIG A LES 10.00H A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ, per la realització del primer exercici. Les persones aspirants que la superin realitzaran el mateix dia el segon exercici.
 
Per Decret 1007/2023 de 29 de maig ha quedat constituida la borsa de treball resultant d’aquest procés de selecció.
Darrera actualització: 26.07.2023 | 12:43