Convocatòria per constituir una borsa de treball de treballadors/es socials

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1656/2020 de 13 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball de Treballadors/es Socials.

El termini per presentar la sol·licitud (segons model normalitzat) i la resta de documentació comença el dia 17 de novembre i finalitza el 15 de desembre.  Les sol·licituds han de presentar-se a través dels mitjans fixats a les Bases reguladores.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o adreçar-vos al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores. També podeu dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 1988/2020 de 28 de desembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat el dia d’inici de les proves: DIMARTS 12 DE GENER DE 2021 A LES 10.00 HORES AL CENTRE CIVIC ATENEU (CARRER SANTA ANA S/N). Els aspirants exclosos disposen FINS EL DIA  7 DE GENER per presentar al·legacions o esmenar documentació.

Per Decret 10/2021 d'11 de gener s’ha publicat la LLISTA DEFINITIVA, d’aspirants admesos i exclosos.

Per Decret 277/2021 d’11 de febrer, ha quedat constituïda la borsa de treball resultant d’aquest procés de selecció

Darrera actualització: 12.02.2021 | 15:16