Convocatòria per constituir una borsa de treball d’operaris/àries de neteja

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 832/2021 de 4 de maig s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’operaris/es de neteja.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent als llocs habilitats a l’efecte i d’acord amb el model que es publicarà en aquesta mateixa web serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S’informarà del termini concret a través d’aquest mateix lloc.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

El termini per presentar la sol·licitud de participació (segons model publicat en aquest mateix lloc) i la resta de documentació requerida és del 2 de juny al 30 de juny de 2021.

Per Decret 1480/2021 de 28 de juliol s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants exclosos disposen de 10 dies a comptar des del següent de la publicació de la present resolució a la web per esmenar la documentació. Aquest termini finalitza el dia 13 d’agost de 2021.

La primera prova està prevista pel dia 18 D’OCTUBRE DE 2021 A LES 9.00 HORES A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ.

Darrera actualització: 15.11.2021 | 09:05