Educador/a social

PROCÉS TANCAT

Selecció de personal d’un/a professional, perfil educador social, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 985/2017 de 22 de setembre s’han aprovat unes noves Bases i una nova convocatòria per seleccionar un/a professional tècnic, perfil educador social.

Es tracta d’una actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona dins el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona i que va ser aprovada per Decret d’alcaldia 402/2017 de 20 d’abril juntament amb altres actuacions que ja s’estan actualment executant.

Les característiques del nomenament interí són principalment les següents:

 • Nomenament interí per execució d’un projecte temporal d’acord amb l’article 10.1c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
   
 • Tasques principals: donar un suport al Departament de Benestar Social i Salut a les Persones en el seu conjunt, i en especial al Servei d’atenció socio educativa La Nau per a la prevenció i atenció primària dels infants i adolescents en situació de risc d’exclusió social i amb més vulnerabilitat.
   
 • Jornada laboral: parcial de 24 hores setmana
   
 • Durada: del 25 d’octubre de 2017 (previsió) fins el 31 de desembre de 2018.
   
 • Salari: 1.174,18 EUR bruts mensuals ( x12 pagues ordinàries) i 1.006,38 EUR ( x 2 pagues extraordinàries)
   

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 27 de setembre i finalitza el dia 9 d’octubre.

Per més informació consulteu les Bases reguladores de la convocatòria. També us podeu posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per qualsevol dubte o aclariment.

Per Decret 1079/2017 de 10 d’octubre s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat al Tribunal qualificador i s’ha convocat als aspirants admesos en aquest procés el divendres dia 20 d’octubre per les entrevistes personals.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:24