Forn de Calç del Lledoner

Aquest element es troba dins l'espai d'interès natural (PEIN) de les Muntanyes de l'Ordal, integrat en l'espai de xarxa Natura 2000, per tal que es tingui en compte aquesta situació a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol actuació.

Descripció:
Es troba a l’estrep septentrional de la serra del Garraf, on són molt abundants les pedres calcàries i guixoses. És una construcció de secció cilíndrica amb una contrafort exterior al costat dret del portal d’extracció. El parament és de grans carreus de pedra disposats en filades i deixats a la vista. El brancal de l’entrada és d’uns 3 m. És un arc lleugerament apuntat. El basament de la fogaina es troba 1 m per sota del nivell del camí d’accés. S’observen alguns residus. Es troba al cantó d’un abocador incontrolat.

S'accedeix des de la pista que surt de la N-340 cap a Can Cases de Sant Ponç - 08758 Cervelló - Barcelona (Catalunya)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 17.05.2017 | 11:18