Informació pública de l’estudi de delimitació de tram urbà i establiment de línia límit d’edificació a la N-340 entre el PK 1239+890 i el PK 1241+898 del TM de Cervelló (Barcelona)

Es fa públic l’acord del Subdirector General d’Explotació, PD del Director General de Carreteras del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de data 27 de gener de 2023, d’aprovació provisional de l’estudi de delimitació de tram urbà i establiment de línia límit d’edificació a la N-340 entre el PK 1239+890 i el PK 1241+898 del TM de Cervelló (Barcelona).
 
Se sotmet a informació pública l’esmentat estudi per un termini de 30 dies hàbils per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions sobre la repercusió de l’estudi en allò referent a limitacions a la propietat, règim d’autoritzacions, infraccions i sancions.
Darrera actualització: 10.02.2023 | 11:58