Operari de serveis

PROCÉS TANCAT

Selecció d’un operari de serveis per desenvolupar l’actuació Neteja i manteniment de la vegetació en vorals de carrers d’urbanitzacions i en parcel·les municipals, subvencionat pel Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’Area Metropolitana de Barcelona, primera convocatòria 2016-2017.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 679/2017 de 26 de juny s’han aprovat les Bases per seleccionar un/a professional, perfil operari de serveis.

Les condicions de la contractació són les següents:

  • Contracte laboral d’obra o servei amb una previsió d’inici del 4 de setembre de 2017 i finalització 31 de març de 2018.
  • Jornada laboral: 20 hores setmana
  • Retribució bruta mensual: 652,58 €


El termini per presentar la sol·licitud de participació i documentació corresponent finalitza el 26 de juliol.

Per a més informació sobre els requisits per participar-hi i altres qüestions consulteu les Bases adjuntes o poseu-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

Per Decret 850/2017 de 4 d’agost s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el tribunal qualificador i es determina la data d’inici de les proves. S’atorga un termini de 10 dies hàbils a l’aspirant que ha resultat exclòs, a comptar des del següent a la publicació de la llista provisional en aquesta web, per la presentació d’esmenes i reclamacions.

  • Constitució del Tribunal: dilluns 4 de setembre a les 9.00 hores.
  • Prova pràctica: dilluns 4 de setembre a les 10.00 hores (Al Centre Cívic l’Ateneu de Cervelló)

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 922/2017 de 28 d’agost s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:27