Selecció de personal en el marc del Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició) de la Diputació de Barcelona

PROCÉS TANCAT

La Diputació de Barcelona ha concedit un ajut econòmic a l’Ajuntament de Cervelló per import de 54.573,66 EUR que es destinarà a la contractació de persones aturades. Es seleccionaran els perfils que a continuació es detalla i amb les següents característiques contractuals:

La data màxima per presentar la sol·licitud de participació al registre presencial o electrònic de l’Ajuntament, acompanyada de la documentació necessària detallada a les Bases és:

  • Pel perfil de tècnic auxiliar de suport a l’Area d’Ordenació al Territori: 12 de juny de 2019
  • Pel perfil d’operari forestal i d’operari de brigada d’obres i serveis: 19 de juny de 2019

Per a més informació consulteu les Bases publicades en aquest mateix lloc o podeu trucar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

PERFIL TÈCNIC AUXILIAR DE SUPORT A L’AREA D’ORDENACIÓ AL TERRITORI

Per Decret 1290/2019 de 13 de juny s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos i s’ha designat el tribunal qualificador.

Els aspirants admesos estan convocats per realitzar la prova pràctica i l’entrevista el dimecres 19 de juny. Els aspirants exclosos disposen fins les 8.30 hores d’aquest mateix dia per esmenar la documentació no aportada i que ha estat motiu d’exclusió.

El dia 19 de juny s’ha realitzat la prova i l’entrevista personal per la selecció d’aquest perfil. Es fan publiques les actes del Tribunal amb els resultats d’aquest procés.

PERFIL OPERARI BRIGADA OBRES I SERVEIS

Per Decret 1347/2019 de 21 de juny s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos i s’ha designat el tribunal qualificador.

Els aspirants admesos estan convocats per realitzar la prova pràctica i l’entrevista el divendres 12 de juliol.  Els aspirants que no han acreditat el nivell de català hauran de realitzar la prova corresponent el dimecres 10 de juliol. Els aspirants exclosos disposen fins el 5 de juliol per esmenar la documentació no aportada i que ha estat motiu d’exclusió.

El 12 de juliol s’ha realitzat la prova i l’entrevista personal per la selecció d’aquest perfil. Es fa públics els anuncis i  l’acta de sessió del Tribunal amb els resultats d’aquest procés.

PERFIL OPERARI BRIGADA FORESTAL

Per Decret 1347/2019 de 21 de juny s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos i s’ha designat el tribunal qualificador.

Els aspirants admesos estan convocats per realitzar la prova pràctica i l’entrevista el dimecres 10 de juliol.  Els aspirants que no han acreditat el nivell de català hauran de realitzar la prova corresponent el mateix dimecres 10 de juliol. Els aspirants exclosos disposen fins el 5 de juliol per esmenar la documentació no aportada i que ha estat motiu d’exclusió.

Els aspirants convocats per la prova de català hauran de personar-se a l’Ajuntament de Cervelló a les 9.00 hores del dimecres 10 de juliol.

El dia 10 de juliol s’ha realitzat la prova i l’entrevista personal per la selecció d’aquest perfil. Es fa públics els anuncis i l’acta de sessió del Tribunal amb els resultats d’aquest procés.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:14

Documents

Decret 1487/2019 llista aprovats brigada obres i serveis
77,59KB
Decret 1488/2019 llista aprovats brigada forestal
80,93KB
Decret 1356/2019 llista aprovats auxiliar suport tècnic
111,54KB
Decret de data 21 de juny de 2019 llista aprovats suplents selecció auxiliar suport tècnic
111,54KB
Edicte aportació documentació brigada obres i serveis
60,76KB
Acta sessió 12 de juliol operari brigada obres i serveis_resultats definitius
81,26KB
Correcció anunci resultats prova pràctica
39,14KB
Edicte resultats prova pràctica 12 de juliol operari brigada obres
47,82KB
Edicte requeriment aportació documentació operaris forestals
60,34KB
Acta sessió resultats definitius operaris forestals 10 de juliol
95,94KB
Anunci resultats prova pràctica operaris forestals 10 de juliol
47,26KB
Anunci resultats prova català operaris forestals
50,04KB
Declaració jurada
29,5KB
Decret de data 21 de juny de 2019 llista admesos i exclosos operari brigada obres i brigada forestal, designació Tribunals i data prova
194,74KB
Edicte requeriment aportació documentació tècnic auxiliar suport
57,18KB
Acta sessió de data 19 de juny de 2019 tècnic auxiliar de suport, entrevistes i resultats definitius
65,62KB
Acta sessió tècnic auxiliar suport Programa Complementari DIBA de data 19 de juny de 2019
94,17KB
Decret 1290/2019 admesos i exclosos auxiliar de suport tècnic i data prova
173,7KB
Decret 20190524 aprovació Bases i convocatòria selecció de personal Programa Complementari DIBA 2019
556,42KB
Anunci BOPB informació convocatòria selecció Programa Complementari DIBA 2019
160,93KB
Bases selecció personal Programa Complementari DIBA 2019 2a edició
256,68KB
Instància sol·licitud programa millora ocupabilitat 2019 2a edició
207,61KB