Selecció de personal pel desenvolupament del Projecte anomenat “Servei Socioeducatiu La Nau” per a ser executat en el marc de l’apropAMB del Pla Metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 435/2021 de 4 de març s’han aprovat les Bases i la convocatòria per seleccionar 1 educador/a social i 2 integradors/es socials als efectes d’executar l’actuació inclosa en el Projecte municipal aprovat per acord de Junta de Govern Local en sessió de data 22 de febrer de 2021 i que està finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis per l’exercici 2021-2022.

El termini màxim per presentar la sol·licitud i documentació corresponent segons els models que estan publicats en aquest mateix lloc és el dia 19 de març de 2021.

Les condicions de les contractacions i demés informació les podeu trobar especificades a les Bases reguladores.

LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS: veure Decret 574/2021 de 23 de març.

TERMINI PER ESMENAR LA DOCUMENTACIÓ PER PART DELS ASPIRANTS EXCLOSOS: 26 de març de 2021.

DATA I LLOC DE LES PROVES PELS PERFILS EDUCADOR SOCIAL I INTEGRADOR SOCIAL:  29 de març de 2021 a les 9.00 hores. Centre Cívic l'Ateneu. Carrer Santa Anna s/n de Cervelló.

 

Darrera actualització: 12.05.2021 | 14:35