Selecció de personal per proveir interinament mitjançant concurs oposició lliure una plaça vacant d’arquitecte tècnic

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 391/2023 de 5 de març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, arquitecte tècnic.
 
El termini per presentar la sol·licitud de participació i resta de documentació comença el dia 15 de març i finalitza el dia 28 de març.
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o adreçar-vos al Departament de Recursos Humans en horari de 8.00 a 14.00 hores o a través del correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.
 
Darrera actualització: 14.03.2023 | 14:35