Selecció de personal Programa de Suport a l’Ocupació de l’Ajuntament de Cervelló - AMB 2016/2017

PROCÉS TANCAT

Procés de selecció de personal per a l’execució del Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.

Els perfils professionals a seleccionar i les característiques de les contractacions i/o nomenaments són els següents:

Taula de perfils propessionals

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 24 de novembre i finalitza el dia 13 de desembre.

Per més informació consulteu les Bases adjuntes o poseu-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans 1284/2016 s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos conferint un termini de 5 dies hàbils als aspirants exclosos per esmenar la documentació. Aquest termini finalitza el dia 29 de desembre de 2016.

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 9 de gener de 2017 s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos, s’han designat els Tribunals qualificadors dels diferents perfils professionals i s’ha determinat el dia de les proves.

D’acord amb el Decret esmentat, es convoca als aspirants admesos a la prova pràctica i, si s’escau, a la prova de català en els dies i hores següents:

A. PERFIL TÈCNIC EN ARXIVÍSTICA
Constitució del Tribunal
16 de gener a les 9.00 hores
Prova pràctica
16 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló

B. AUXILIAR ADMINISTRATIU DEPARTAMENT RRHH
Constitució del Tribunal
18 de gener a les 9.00 hores
Prova català
18 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló
Prova pràctica
27 de gener a les 9.00 hores al Centre Cívic l’Ateneu (carrer Santa Anna s/n)

C.TÈCNIC EN COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS
Constitució del Tribunal
17 de gener a les 9.00 hores
Prova pràctica
17 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló

D. TÈCNIC SUPORT DINAMITZADOR DEPARTAMENTS CULTURA, ESPORTS I GENT GRAN
Constitució del Tribunal
18 de gener a les 9.00 hores
Prova català
18 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló
Prova pràctica
30 de gener a les 9.00 hores al Centre Cívic l’Ateneu carrer Santa Anna s/n)

E. OPERARI SERVEIS
Constitució del Tribunal
18 de gener a les 9.00 hores
Prova català
18 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló ( carrer Major 146-148)
Prova pràctica
19 de gener a les 9.15 hores al Centre Cívic l’Ateneu (carrer Santa Anna s/n)

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 30 de gener de 2017 s’ha designat un membre suplent del Tribunal de selecció del perfil de tècnic de suport dinamitzador pels Departaments de cultura, esports i gent gran.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:32