Selecció de treballadors/es socials (dues places) en règim de funcionari de carrera

PROCÉS TANCAT

Per Decret 2081/2021 de 8 de novembre s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, dues places de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, treballador/a social i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

El termini per presentar les sol·licituds de participació començarà quan la convocatòria es publiqui al BOE. S’informarà en aquest mateix lloc dels terminis concrets.

S’ha obert el termini per presentar les sol·licituds i resta de documentació preceptiva segons les bases reguladores del procés de selección, que finalitza el 25 de gener de 2022. 

Per Decret 361/2022 de 25 de febrer s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants exclosos disposen de 10 dies hàbils a comptar des del següent d’aquesta resolució al DOGC per esmenar la documentació. 
 
Per Decret 615/2022 de 31 de març s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció per seleccionar mitjançant concurs oposició lliure i en règim de funcionari/a de carrera, dues places de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, treballador/a social i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.
 
PRIMER EXERCICI: PROVA DE CONEIXEMENTS
• Dia: dilluns 4 d’abril 
• Hora: a les 9.00 hores
• Lloc: Centre Cívic l'Ateneu de Cervelló, carrer Santa Anna s/n
• Requisit: està admès a la present convocatòria
Darrera actualització: 20.06.2022 | 15:20