Selecció d’operaris/es forestals pel programa de suport a l'ocupació 2020-2023 finançat per l'AMB dins el Pla Metropolità de suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023, 2a convocatòria 2022-2023

PROCÉS TANCAT

L’Ajuntament de Cervelló per mitjà del Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 40/2023 d’11 de gener ha aprovat una convocatòria per seleccionar operaris/es forestals pel desenvolupament del Pla d’ocupació pel suport a la brigada de l’Area de Territori i Sostenibilitat.
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació i la resta de documentació que s’ha de presentar finalitza el 27 de gener de 2023.
 
Les persones interessades poden consultar les Bases que estan publicades en aquest mateix lloc per conèixer les condicions i documentació que cal presentar.
 
Podeu també posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans via telefònica o a través del correu electrònic: crvl.rrhh@cervello.cat.
 
Per Decret 186/2023 de 3 de febrer s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos.
 
Els aspirants exclosos disposen fins el dia 8 de febrer per esmenar la documentació.
 

Per Decret 206/2023 de 8 de febrer s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos i s’ha designat el tribunal qualificador, i s’ha fixat el dia de les proves:

-16 de febrer de 2023, a les 9.00h: Prova de català per aquells/es aspirants no exempts.
-16 de febrer de 2023 a les 11.00h: Prova teòrica pràctica.
Darrera actualització: 26.07.2023 | 12:43