Selecció d’un/a arquitecte/a per l’execució d’un projecte temporal

PROCÉS TANCAT

Per Decret 2228/2021 de 24 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció d’un/a arquitecte/a per l’execució d’un projecte de caràcter temporal relacionat amb la regularització de les cessions i la dotació d’infraestructures estructurals a les urbanitzacions del municipi de Cervelló.

La persona seleccionada serà nomenada interinament per un període de 18 mesos.

El termini per presentar les sol·licituds (segons model normalitzat) i la documentació que específicament es relaciona a les Bases finalitza el dia 13 de desembre.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans.

Darrera actualització: 26.01.2022 | 13:58