Selecció d’un/a arquitecte/a tècnic/a temporal per l’àmbit de llicències i protecció de la legalitat urbanística

PROCÉS TANCAT

Per Decret 1027/2021 de 31 de maig s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció d’un/a arquitecte/a tècnic/a per necessitats temporals en l’àmbit de les llicències i protecció de la legalitat urbanística.

La persona seleccionada serà nomenada interinament per un període de 6 mesos.

El termini per presentar les sol·licituds segons model que està publicat en aquest mateix lloc i la resta de documentació necessària finalitza el dia 30 de juny.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans.

Per Decret 1351/2021 de 12 de juliol s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el tribunal qualificador i s’ha fixat la data de la prova: el dimarts 21 de setembre a les 9.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló

Els aspirants exclosos disposen fins el dia 27 de juliol de 2021 per presentar esmenes o al·legacions.

Darrera actualització: 04.10.2021 | 10:13