Selecció d’un/a auxiliar de suport tècnic (conserge) i borsa de treball

PROCÉS TANCAT

Per Decret 441/2019 de 4 de març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir temporalment un lloc de treball d’auxiliar de suport tècnic (conserge)  i per la constitució d’una borsa de treball d’aquest perfil professional.

El termini per presentar les sol·licituds, segons model que està publicat en aquest mateix lloc, i la resta de documentació necessària comença el dia 8 de març i finalitza el 4 d’abril de 2019. 

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans.

Per Decret 717/2019 de 8 d’abril  s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de la prova de català i de la prova escrita, que tindran lloc el dilluns 6 de maig a partir de les 9.00 hores ( veure resolució publicada en aquest lloc amb les persones convocades i les hores de les dues proves).

Per Decret 914/2019 de 7 de maig s’ha constituït la borsa de treball d’auxiliars de suport tècnic (conserge)  resultant del procés de selecció dut a terme.

 

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:20