Selecció d’un/a enginyer/a tècnic industrial

PROCÉS TANCAT

Per Decret 1856/2018, de 5 de desembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un enginyer tècnic industrial per un període de 6 mesos.

El termini per presentar les sol·licituds segons model que està publicat en aquest mateix lloc i la resta de documentació necessària comença el dia 14 de desembre i finalitza el 15 gener de 2019.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans.

Per Decret 93/2019 de 18 de gener s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de la prova pràctica que es preveu per aquest procés, que tindrà lloc el dilluns 4 de febrer a l’Ajuntament de Cervelló a les 11.00 hores.

L’aspirant que no ha acreditat el nivell de català exigit en aquesta convocatòria està convocat el mateix dilluns dia 4 de febrer a les 9.15 hores a l’Ajuntament de Cervelló.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:18