Selecció d’un/a enginyer/a tècnic/a per cobrir interinament una plaça vacant

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 745/2019 d’11 d’abril s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, enginyer tècnic.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds mitjançant la instància que està publicada en aquest mateix lloc comença el dia 29 d’abril i finalitza el dia 27 de maig de 2019.

Per Decret 1206/2019 de 4 de juny s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat el data d’inici de les proves, prevista pel dimecres 3 de juliol.

Els aspirants que han de fer la prova de català estan convocats el dimecres 3 de juliol a les 9.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló.

La resta d’aspirants admesos queden convocats el dimecres 3 de juliol a les 11.00 hores al centre cívic l’Ateneu per fer la prova corresponent al temari general.

Els aspirants exclosos disposen fins el dia 13 de juny per presentar esmenes i reclamacions d’acord amb el que disposa aquest Decret.

Es fa públic el Decret 1318/2019 de 18 de juny d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Per Decret 1523/2019 de 18 de juliol s’ha declarat desert aquest procés de selecció.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:15