Selecció d’un/a tècnic/a auxiliar de Biblioteca

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 494/2023 de 20 de març  s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Biblioteca per substitució transitòria de la titular del lloc.

El termini per presentar la sol·licitud de participació i resta de documentació preceptiva, comença el dia 3 d’abril i finalitza el dia 18 d’abril.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o dirigir-vos al Departament de Recursos Humans a través del correu crvl.rrhh@cervello.cat 

Per Decret 747/2023 de 27 d’abril  s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. 
 
Els aspirants admesos estan convocats el DIMARTS 16 DE MAIG A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ, 9.30 HORES per la realització de la primera prova.
 
Es poden presentar reclamacions/al·legacions a la llista d’admesos fins el dia 15 de maig.
 
Per Decret 917/2023 de 17 de maig s’ha aprovat la llista definitiva, un cop resoltes les esmenes i al·legacions presentades.
Darrera actualització: 20.06.2023 | 13:47