Selecció per cobrir dues places de caporal de la Policia Local per promoció interna

PROCÉS TANCAT

Per Decret 628/2019 de 28 de març, amb correcció d’errades aprovada per Decret 673/2019 de 2 d’abril, s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per proveir en propietat dues places de caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Cervelló, vacants a la Plantilla del personal i incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019.

El termini per presentar les sol·licituds i la resta de documentació necessària començarà quan es publiqui l’anunci de la convocatòria al DOGC, la qual cosa s’informarà a través d’aquest mateix lloc.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans.

El termini per presentar les sol·licituds segons model que està publicat en aquest mateix lloc comença el dia 25 d’abril i finalitza el 23 de maig de 2019.

Per Decret de la regidora de Recursos 1119/2019 de 24 de maig s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha  fixat la data d’inici de les proves previstes. Es convoca als aspirants admesos el dijous dia 20 de juny a les 9.30 hores al centre cívic l’Ateneu per la realització de la prova teòrica.

 

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:15