Selecció per proveir en propietat 1 plaça d’agent de la Policia Local mitjançant el procediment de concurs oposició per mobilitat horitzontal

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 780/2022 de 3 de maig, s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés selectiu, mitjançant el procediment de concurs oposició per mobilitat horitzontal per proveir en propietat 1 plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva, així com pel pagament de la taxa és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

S’informarà en aquest mateix lloc el termini concret per fer-ho. Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat

El termini per presentar la sol·licitud i resta de documentació que es relaciona a les bases reguladores comença el dia 18 de maig i finalitza el dia 15 de juny.
 
Per Decret 1289/2022 de 18 de juliol s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves: 
 
TEST PSICOTÈCNIC: 15 de setembre a les 9.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló.
Darrera actualització: 29.12.2022 | 13:01