Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local mitjançant concurs per mobilitat horitzontal

PROCÉS TANCAT

Per Decret 2280/2019 de 20 de novembre s’han aprovat les bases reguladores que han de regir la selecció per proveir una plaça d’agent de la Policia local, vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Cervelló i inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació corresponent mitjançant el model que es publicarà en aquest mateix lloc, serà de 20 dies hàbils i començarà a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria al BOE. S’informarà a través d’aquesta pàgina el termini concret per fer-ho.

El termini per presentar les sol·licituds mitjançant la instància que està publicada en aquest mateix lloc comença el dia 3 de gener i finalitza el dia 31 de gener de 2020.

Per Decret 27/2020 de 10 de gener s’ha aprovat una modificació de les Bases per eliminar certes exclusions mèdiques relacionades a l’annex 3, alhora que s’ha declarat la urgència del procediment. S’obrirà un nou termini de presentació d’instàncies que començarà a comptar des del següent a la publicació en el BOE. 

El nou termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació necessària finalitza el dia 21 de febrer de 2020.

Per Decret 389/2020 de 2 de març s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos i s’han nomenat els membres de la Comissió de Valoració. Aquesta Comissió està convocada per a la seva constitució el dia 16 de març de 2020 a les 9.15 hores.  S’atorga un termini de 5 dies hàbils per presentar al·legacions o aportar la documentació preceptiva que ha comportat l’exclusió d’un aspirant.

DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL PROVOCADA  PER L’EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS I COM A MESURA PREVENTIVA QUEDEN SUSPESES LES PROVES D’AQUEST PROCÉS DE SELECCIÓ PREVISTES PEL DILLUNS 16 DE MARÇ DE 2020, FINS A NOU AVÍS.

Per Decret 895/2020 de 25 de juny s’ha acordat la continuïtat d’aquest procés de selecció que havia estat suspès com a conseqüència de la COVID-19 i del tancament dels edificis municipals. Aquesta resolució aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i convoca als membres de la Comissió de Valoració per la seva constitució el dia 6 de juliol a les 9.15 hores.

Es convoca als aspirants el dia 13 de juliol a les 10.00 hores a l’Ajuntament per la realització de les proves psicotècniques.

Els dos aspirants que concorren en aquest procés de selecció han superat les proves psicotècniques. Queden convocats pel dilluns dia 20 de juliol a les 11.15 hores per la següent prova, la de coneixements professionals.

Darrera actualització: 11.12.2020 | 09:46