Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

Càrrec: Regidor (oposició)
Partit polític: ERC-Sumen-Moviment d’Esquerres-Acord Municipal
Correu electrònic: mutbjs@diba.cat
 

Dades biogràfiques: Barcelona, 1982

-Llicenciat en Dret per la UB.
-Advocat ICAB.
-Màster en Dret públic: Estudis avançats de l’ordenació juridicoadministrativa del territori i del mercat UPF.
-Representant General davant la Junta Electoral Central (JEC) i Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) des de 2008.
-Regidor i Portaveu del Grup d’ERC a l’Ajuntament de Cervelló des de 2015.
-Diputat d’Urbanisme, Habitatge i Patrimoni de la Diputació de Barcelona (2015-19).
-Diputat i President del Grup ERC DIBA des de 2015.
-Vocal de la Fundación Democracia y Gobierno Local (2015-19).
-Sessió pràctica impartida a la UB sobre “El rol polític de diputat a la Diputació de Barcelona”, en el marc de l'assignatura, Govern local, del Grau de Ciències polítiques i de l’Administració.

 

Dietes (2023):

En no exercir el  seu  càrrec  en  règim  de dedicació exclusiva ni parcial, el següent règim d'indemnitzacions:
-Per assistència a les sessions de Ple: 150 EUR
-Per assistència a la sessió de Comissió Informativa de caràcter permanent: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Junta de portaveus: 50 EUR

Darrera actualització: 28.06.2023 | 13:33