Sr. Juan Noguera García

Càrrec: 2n tinent d'alcalde
Àrees: Territori i sostenibilitat i Serveis a les Persones
Partit polític: Ciudadanos-Partit de la Ciutadania
Correu electrònic: nogueragj@cervello.cat
 
Perfil: 
Batxiller – Cursos relacionats amb l’àmbit ferroviari
 
Trajectòria professional:
  • Fundació Puigvert 
  • Tècnic en muntatges industrials
  • Operador comercial especialitzat en el sector ferroviari 
  • Tècnic especialitzat en manteniment de l’AVE de doble ample de via
  • Tècnic en l’equip del primer AVE Madrid-Barcelona
 
Compromisos
-Des de la meva arribada a Cervelló l’any 1999 m’he dedicat a treballar pels veïns de Cervelló. Per aquest motiu em vaig incorporar a l’Associació de Veïns, formant part primer com a vocal i més tard com a president. Vam realitzar diverses campanyes de bastant transcendència, com la paralització de la 2a Fase de Torre Vileta, la pujada abusiva de l’IBI, etc. Actualment continuo sent soci.
-Compromès amb la natura i la millora del medi ambient.
-Defensor dels drets i el benestar animal.
 
Dietes (2023):
-Per assistència a les sessions de Ple: 150 EUR
-Per assistència a la sessió de Comissió Informativa de caràcter permanent: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Junta de portaveus: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, com a membre: 200 EUR
Darrera actualització: 28.06.2023 | 09:58