Sra. Montserrat Solsona Rulló

Càrrec: Regidora (oposició)
Partit polític: ERC-Sumem-Moviment d’Esquerres-Acord Municipal

Correu electrònic: solsonarmn@cervello.cat

Perfil professional

-2016 fins l’actualitat. Promotora UPC al Baix Llobregat. Parc Mediterrani de la Tecnologia Àrea de transferència del Coneixement i Innovació.
o Membre del Centre Específic de Recerca AgrotechUPC.
-2013-2016 Àrea de Recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Gestió de projectes.
-2002-2012 Univers. Impuls de projectes transversals i captació de recursos.
-1994-2002 Univers. Responsable de l’Àrea de Comunicació i membre de l’equip directiu.
-1991-1994 Servei d’Informació i Activitats de la UPC. Responsable d’Activitats.
-1990-1991 Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.
-1989-1990 Facultat d’Informàtica de la UPC. Secretària del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.
 
FORMACIÓ
- Pedagogia. Organització Escolar. Universitat de Barcelona
- Magisteri. Universitat de Lleida.
- Monitora per al temps de lleure per la Rosa Sensat.
 
- Regidora de l’Ajuntament de Cervelló àmbit educació, comunicació i participació. De setembre de 22 a l’actualitat.
- Membre de l’equip UPCSocial - Rol i lideratge de la UPC
 
Sóc una persona compromesa, entusiasta i creativa.
 
- Vinculada a l’AMPA Santa Maria de Cervelló i com a Presidenta AFA Institut Cervelló durant 14 anys.
- Membre grup SUMEM+ impulsor del projecte un #Cervellódeprimera.
- Impulsora i vocal fundacional de l’associació tecnològica Cervemakers.
- Voluntària programa promoció d’estudis de la UPC.
 

Dietes (2023):

En no exercir el  seu  càrrec  en  règim  de dedicació exclusiva ni parcial, el següent règim d'indemnitzacions:
-Per assistència a les sessions de Ple: 150 EUR
-Per assistència a la sessió de Comissió Informativa de caràcter permanent: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Junta de portaveus: 50 EUR

Darrera actualització: 26.06.2023 | 15:34