Tècnic Aula de recerca de feina

PROCÉS TANCAT

Selecció d’un/a professional, perfil tècnic aula de recerca de feina, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 880/2017 de 16 d’agost s’han aprovat unes noves Bases i una nova convocatòria per seleccionar un professional tècnic per l’aula de recerca de feina, a l’haver resultat desert el procés anterior.

Es tracta d’una actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona dins el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona i que va ser aprovada per Decret d’alcaldia 402/2017 de 20 d’abril juntament amb altres actuacions que ja s’estan actualment executant.

Les característiques d’aquesta selecció són les següents:

Taula de perfil tècnic aula de recerca de feina

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 28 d’agost i finalitza el 26 de setembre.

Per més informació consulteu les Bases reguladores de la convocatòria. També us podeu posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per qualsevol dubte o aclariment.

Arxius adjunts i documentació d’interès:

  • Model sol·licitud participació
  • Bases selecció tècnic aula de recerca de feina
  • Decret de la regidora de Recursos Humans 880/2017 de 16 d’agost

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1060/2017, de 2 d’octubre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, atorgant als aspirants exclosos un termini de 5 dies hàbils per esmenar la documentació. Aquest termini finalitza el dia 16 d’octubre.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 1151/2017 de 24 d’octubre s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i els aspirants admesos han quedat convocats el dia 31 d’octubre en els intervals horaris establerts en el Decret, per les entrevistes personals.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1182/2017, de 27 d’octubre s’ha acordat l’exclusió de dues aspirant per incompliment dels requisits establerts a les Bases reguladores. S’atorga un termini de 5 dies hàbils per presentar esmenes. Aquest termini finalitza el dia 7 de novembre.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:24