Tècnic/a d'Igualtat

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 989/2018, d’11 de juliol s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala de serveis especials, subescala comeses especials, tècnic/a igualtat, grup titulació A2.
 
El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar-la.
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.
 
Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.
 
El termini per presentar les sol·licituds d’acord amb la instància que està publicada en aquest mateix lloc comença el dia 20 d’agost i finalitza el dia 17 de setembre. 

Per Decret 1563/2018 de 16 d’octubre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. La primera prova ( teòrica tipus test) està prevista pel dijous 8 de novembre a les 11.00 hores al Centre Cívic l'Ateneu. Els aspirants convocats per la prova de català hauran de personar-se a les 9.15 hores del mateix dia 8 de novembre a l’Ajuntament per realitzar-la. 

Per Decret 1663/2018 de 2 de novembre s’ha fet una nova designació dels vocals representants de l’EAPC, davant la impossibilitat d’assistència dels nomenats amb anterioritat.

 
Documents d'Interès:
  • Decret 989/2018 d'11 de juliol d'aprovació de les Bases i convocatòria
  • Anunci BOPB Bases reguladores selecció tècnic/a igualtat
  • Anunci DOGC convocatòria
  • Model sol·licitud
  • Decret 1563/2018, de 16 d’octubre, llista admesos, designació Tribunal, data prova teòrica
  • Anunci BOPB de 29 d’octubre de 2018 llista provisional admesos i exclosos, designació tribunal, data inici proves.
  • Decret 1663/2018 de 2 de novembre de nova designació de vocals
Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:18