Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Podeu accedir-hi a través de l'enllaç.

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

Oficina de Gestió Tributaria de Cervelló
Carrer de la Resclosa, 27-29
08758 Cervelló
Tel. 934 729 107
 
Horari: de 8.30 a 14 h. 
www.orgt.diba.cat
correu electrònic: orgt.cervello@diba.cat
 

 

Darrera actualització: 09.05.2023 | 09:14
Darrera actualització: 09.05.2023 | 09:14