Exempció taxa recollida, tractament i eliminació d’escombraries

La concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats cada any presentant una instància a l'Ajuntament.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

  • Certificat de convivència
  • Declaració jurada de patrimoni
  • Últim rebut de la taxa d'escombraries
  • Dades econòmiques de tots els membres de la unitat familiar
  • Fotocòpia de la Declaració de la Renda, si no es fa, el Certificat d'Imputacions
  • En cas de lloguer, còpia del contracte

TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD:

Per a tenir efectes en el mateix exercici, es podran demanar fins el darrer dia del termini de cobrament en voluntària del padró.

Les sol·licituds presentades fora d'aquest termini tindran efectes a l'exercici següent. 

Darrera actualització: 21.02.2020 | 14:55