Informació sobre el tribut metropolità

Dijous, 21 de novembre de 2019 a les 12:00

L’Ajuntament de Cervelló està revisant l’ordenança que regula el tribut metropolità, l’impost de l’AMB que finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a la connectivitat mobilitat i funcionalitat del territori.

El tribut està vinculat al valor cadastral dels immobles, com ara l'IBI.  Per tant, l’han de pagar els ciutadans i societats que paguin l’IBI. Estan excloses les finques amb un valor cadastral inferior a 45.000 euros utilitzades com a primera residència però, segons la disposició transitòria 3a de l’ordenança reguladora de l’impost, quedaran exemptes del pagament si aquest valor és inferior a 72.033,78 euros en aquells municipis que van fer la revisió cadastral l’any 2012, com és el cas de Cervelló. L’Ajuntament ha detectat que es troben en aquesta situació unes 350 finques del municipi que no l’haurien de pagar perquè estan excloses, tot i que hagin rebut la carta de pagament, per la qual cosa l’AMB comunicarà al veïns afectats aquesta errada i retornarà els diners si s’han cobrat indegudament. L’any vinent l’import del tribut serà igual al d’aquest any.

L’Ajuntament també ha sol·licitat a l’AMB una reunió amb la gerència per mostrar la disconformitat amb la falta d’informació cap als nostres veïns i veïnes sobre aquest tribut i el breu termini de pagament. A més està a l’espera de confirmar la presència d’un representant de l’AMB per oferir una xerrada informativa a la població i aclarir tots els dubtes. I per la setmana vinent hi ha prevista una reunió dels alcaldes dels municipis de la segona corona que al gener passat s’han incorporat a la tarifa plana del transport.

El tribut metropolità serveix per finançar actuacions en l’àmbit públic i en matèria de mobilitat. Reduint el preu del bitllet de transport públic es potencia l’ús d’aquests sistema de comunicació i com a conseqüència es millora el medi ambient i la sostenibilitat. El tribut serveix també per preservar espais naturals, platges, la gestió dels residus o la xarxa de 51 parcs metropolitans, com el Parc de la Timba de Cervelló. Al municipi també destina inversions en infraestructures, com en el cas dels col·lectors que s’estan fent a diferents urbanitzacions, on l’AMB fa una inversió de 2.000.000 d’euros, i en equipaments públics, com en la reordenació de la zona esportiva o l’Escola Bressol municipal. El tribut metropolità també beneficia als usuaris del transport públic. El preu de la targeta més utilitzada, la T10, ha reduït el seu preu gairebé la meitat passant dels 20,10 euros que costa una targeta de dues zones als 10,20 euros que costa la d’una zona. Actualment estan integrades les targetes T10, T-Trimestre i T-Jove. De manera progressiva s’integraran la Targeta Rosa, la T-16 i d’altres tipus de títols, a més de la previsió d’ampliació de l’horari del bus urbà. També es convoquen ajudes per a la conservació d’edificis i habitatges, es projecten aparcaments dissuasius vinculats al transport públic, ajuden en la creació d’una xarxa ciclable metropolitana, s’instal·len marquesines de bus i es fa el seu manteniment i es destinen ajudes econòmiques contra la pobresa energètica.

El tribut metropolità és un tribut obligatori i si no es paga en els terminis s’aplicaran recàrrecs i interessos. Existeixen bonificacions en el cas d’immobles d´ús residencial que siguin el domicili habitual d’una família nombrosa, amb una reducció del 50% en l’import del tribut si la suma de tots els ingressos del nucli familiar no supera els 30.000 euros.

Segons el calendari fiscal que estableix l’AMB, per aquest any 2019 el període de pagament és del 15 d’octubre al 16 de desembre. Aquests dies els veïns i veïnes de Cervelló estan rebent la carta de pagament en els seus domicilis. Si no és el cas, us la podeu descarregar del web de l’AMB www.tributmetropolita.amb.cat o sol·licitar-la per correu electrònic a informaciotributaria@amb.cat. El pagament es fa a les entitats bancàries indicades a la carta de pagament o amb targeta de crèdit o dèbit al portal de l’AMB.

Podeu consultar l'ordenança reguladora del tribut metropolità clicant aquí o a l'arxiu adjunt.

En cas de dubtes, podeu adreçar-vos a l’alcaldia de l’Ajuntament o trucar al telèfon de l’AMB: 93 506 97 56, consultar el web www.amb.cat o enviar un correu electrònic a informaciotributaria@amb.cat.

 

 

 

 

Darrera actualització: 21.11.2019 | 12:59