Ajuts econòmics per material escolar i llibres

Divendres, 15 de novembre de 2019 a les 09:00

Fins al 3 de desembre es poden sol·licitar els ajuts econòmics per material escolar i llibres corresponents al curs 2019/2020, a favor dels alumnes empadronats a Cervelló i matriculats en centres públics d'educació infantil, primària i secundària.

L'Ajuntament de Cervelló ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament d'aquests ajuts en règim de concurrència competitiva. Poden sol·licitar aquests ajuts els escolars que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. A més de l'empadronament al municipi i que l'alumne estudiï en un dels centres d'aquí, cal que es presenti la sol·licitud i la documentació requerida a les bases, en els terminis i la forma establerts en la convocatòria. Els beneficiaris no poden rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic que, juntament amb l'ajut atorgat per l'Ajuntament de Cervelló, superi el cost de l'import escolar en concepte de material i llibres escolars. A més cal tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros), excepte en els casos d'acreditació de violència de gènere, en què només es tindran en compte els ingressos de la víctima.

Podeu consultar les bases completes de la convocatòria clicant aquí.

Darrera actualització: 15.11.2019 | 09:34