Comunicació de crema

Període: del 16 d’octubre al 14 de març.

La comunicació s’ha de fer presencialment a l’Ajuntament, aportant DNI i facilitant un número de telèfon mòbil.
Cal concretar al màxim el dia/es i hores que s’efectuarà la crema de restes vegetals.

Mesures preventives:

 1. Per encendre foc en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents:
  1. Netejar la zona en què s'efectuï la crema en un radi de 3,5m fins a descobrir el sòl.
  2. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
  3. La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
  4. La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo.
  5. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
  6. Cal  disposar d’aigua abundant a prop del lloc de la crema, ja sigui en bidons o per mitjà d’una mànega; a més, ha d’haver personal suficient per controlar el foc, si calgués.
  7. Resta  prohibit cremar si fa vent.
  8. Resta  prohibit fer foc al costat dels arbres, matolls o en qualsevol lloc on existeixi el risc de que el foc es propagui.
  9. S’ha d’avisar a la Policia Local abans d’encendre el foc per tal que aquesta en tingui coneixement i adopti les mesures de control í avís pertinents (telèfon 93 660 27 00).
    
 2. Resta prohibit:
  1. Llençar objectes encesos.
  2. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
     
 3. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

 4. La crema només es podrà iniciar amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat superior a 20 km/h l'activitat s'haurà d'aturar (orientativament poden servir els valors de l'Escala de Beaufort). L'activitat quedarà suspesa en cas d'activació del pla alfa nivell 2 o superior.

Comunicacions de crema, Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

El servei el pot sol·licitar el ciutadà de forma presencial, en la nostra oficina d’atenció al ciutadà on li lliurarem el formulari corresponent i l’informarem sobre tot el procediment, resolent els dubtes que tinguin referents als documents en qüestió. El dia abans de la crema és imprescindible que es truqui a la Policia Local.

Es pot demanar dia i hora per una reunió amb el tècnic corresponent de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 13.01.2020 | 14:35