Avís d’episodi ambiental per alta contaminació de l'aire

Dimarts, 23 de febrer de 2021 a les 14:45

La presència de pols africana a l’aire des del passat 18 de febrer ha provocat la declaració d’un episodi ambiental per alta contaminació per micropartícules a tot el territori.

La  Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha informat que atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres PM10 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d'una intrusió de pols africana des del dia 18 de febrer, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d'avui, per resolució ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l'aire pel contaminant PM10, per a tot el territori. En aquest sentit, podeu fer es seguiment de l'evolució dels nivells i l'estat de l'avís al web airenet.gencat.cat. 

Al Canal Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l'exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l'aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

Darrera actualització: 24.02.2021 | 08:18