Obert el període de comunicació de crema de restes vegetals

Dimarts, 17 de gener de 2023 a les 09:00

Fins al 14 de març de 2023 les persones que vulguin fer cremes de restes vegetals per activitats agrícoles han de comunicar-ho a l’Ajuntament.

Llevat les excepcions que imposa la normativa de residus, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament.

Cal tenir en compte que els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin (Pla Alfa, avisos de vent). La normativa estatal publicada l’any 2022 imposa noves restriccions a l’activitat de cremes. La Ley de residuos limita qui pot fer cremes de restes agrícoles. Només les poden fer les petites o microexplotacions agràries (les que no ho siguin han de tractar les restes vegetals com residus). Per altra banda, la nova normativa estableix la prohibició de fer qualsevol crema quan sigui previst en el mapa diari de perill d’incendi forestal, amb nivells de perill molt alt o extrem.

La comunicació s’ha de fer presencialment a l’Ajuntament, aportant el DNI i facilitant un número de telèfon mòbil. Cal concretar al màxim la data i hores que s’efectuarà la crema de restes vegetals.

Mesures preventives:

 1. Per encendre foc en el període comprès entre el 3 de gener i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents:
  1. Netejar la zona en què s'efectuï la crema en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
  2. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
  3. La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
  4. La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo.
  5. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
  6. Cal  disposar d’aigua abundant a prop del lloc de la crema, sigui en bidons o per mitjà d’una mànega; a més, ha d’haver-hi personal suficient per controlar el foc, si calgués.
  7. Resta  prohibit cremar si fa vent.
  8. Resta  prohibit fer foc al costat dels arbres, matolls o en qualsevol lloc on existeixi el risc que el foc es propagui.
  9. Una vegada feta la comunicació presencial, s’ha d’avisar a la Policia Local abans d’encendre el foc per tal que aquesta en tingui coneixement i adopti les mesures de control i avís pertinents (telèfon 93 660 27 00).
    
 2. Resta prohibit:
  1. Llençar objectes encesos.
  2. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
    
 3. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.
 1. La crema només es podrà iniciar amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat superior a 20 km/h l'activitat s'haurà d'aturar (orientativament poden servir els valors de l'Escala de Beaufort). L'activitat quedarà suspesa en cas d'activació del Pla Alfa nivell 2 o superior.

 

Darrera actualització: 17.01.2023 | 12:19