Reutilizem i reciclem la roba pels beneficis socials i ambientals

Divendres, 15 de juliol de 2022 a les 13:30

Més de 13 tones de residu tèxtil s’han recollit al municipi durant el primer semestre de l’any.

El material recollit aquests mesos als contenidors d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo equival a 55.300 peces de roba, segons dades facilitades per l’entitat. El 90% d’aquest material tindrà una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a l’economia circular i la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat (ocupació verda). A més, aquesta gestió del residu tèxtil ha evitat l’emissió de 83 tones de CO2 a l’atmosfera.
 
L’entitat sense ànim de lucre n’hi ha recuperat 13.655 kg de gener a juny per 11.645 en el mateix període de l’any passat: és un increment del 17,3%. El residu tèxtil (la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen) es diposita en els contenidors de fàcil accés, que es buiden periòdicament per a garantir-ne un bon servei.
 
A Catalunya, cada persona consumeix anualment entre 21,5 i 26 kg de roba, però només es recull selectivament el 12% dels residus tèxtils, un total de 140.000 tones/any, que van a parar als abocadors, o bé s’incineren. Aquests residus s’han convertit en un problema global: en els darrers 15 anys s’ha duplicat el nombre de peces venudes a tot el món, mentre que la seva vida útil s’ha reduït prop d’un 20%.
 
La reutilització del tèxtil contribueix a lluita contra el canvi climàtic: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’hi evita l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People. 
 
A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: la creació d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen principalment als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l'agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres.
 
Les 55.300 peces de roba recuperades a Cervelló es classifiquen a la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). 
La destinació de les peces tractades és:
 
• El 59% es destina a la reutilització: el 17% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 42% s'exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
• El 32% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció).
• El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
• L’1% són residus que es destinen a valorització energètica.
• El 6% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final. 
Darrera actualització: 15.07.2022 | 13:48