Convocatòria per seleccionar un/a administratiu/va per substitució temporal de la titular del lloc i per constituir una borsa de treball

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans 2334/2023 de 20 de desembre s’han aprovat les Bases i la convocatòria per seleccionar un/a administratiu/va per un nomenament interí als efectes de substituir a la titular del lloc i alhora constituir una borsa de treball d’aquest perfil professional per futurs nomenaments temporals.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons el model que està publicat en aquest mateix lloc i la resta de documentació que s’especifica a les Bases reguladores comença el dia 8 de gener i finalitza el dia 19 de gener

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos al Departament de Recursos Humans a través del correu crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 220/2024 d’1 de febrer s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de les proves de la fase d’oposició. Es convoca a les persones admeses el dilluns dia 19 de febrer a les 9.30 hores al centre cívic Ateneu.

Les persones interssades disposen fins el dia 15 de febrer per presentar reclamacions i/o esmenes.

Per Decret 842/2024 de 10 d’abril ha quedat constituïda la borsa de treball d’administratius/ves, resultant del procés de selecció convocat per Decret 2334/2023 de 20 de desembre.

Darrera actualització: 10.04.2024 | 13:29