Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Cervelló és el punt d’informació municipal, el primer contacte que té el veïnat quan ha de fer un tràmit al consistori o demanar informació sobre altres serveis.

L’objectiu és donar resposta i resoldre les necessitats d’informació, gestió, orientació, tramitació i relació amb la ciutadania, facilitant l’accés a tots els tràmits i serveis que ofereix i gestiona l’Ajuntament.

Entre les seves funcions més importants hi ha la centraleta telefònica, el Registre general d’entrades i sortides de documents i tot allò relatiu al Padró municipal d’habitants (altes, baixes, canvis de domicili, volants i certificats d’empadronament...).

L’OAC també s’encarrega d’elaborar les estadístiques de població, les comprovacions del cens electoral i la gestió del tauler d’anuncis municipals. A més, coordina les visites periòdiques per tramitar les altes i renovacions del DNI amb la col·laboració de la Policia Nacional.

Quins tràmits gestiona el servei?

  • Registre de les instàncies adreçades a l’Ajuntament i derivació al departament competent.
  • Comunicacions de crema.
  • Recollida de mobles i trastos vells.
  • Recollida de restes vegetals i esporga.
  • Queixes i incidències de l’enllumenat públic.
  • Exercici dels drets relatius a la protecció de dades (ARCO).
  • Plànols de situació i emplaçaments referits al Pla General d’Ordenació.

Carrer Major, 146-148 - Cervelló - Barcelona
Telèfon: 93 660 00 70
Fax: 93 660 06 59
Adreça electrònica: ajuntament@cervello.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores. I dijous tarda, de 17 a 20 hores, excepte els mesos de juliol i agost.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 07.07.2023 | 11:37