Desenvolupament Econòmic (Ocupació, Comerç i Consum)

  • Foment de l’ocupació i polítiques actives municipals en matèria d’ocupació.
  • Servei Local d’Ocupació i programes de millora de la qualificació professional dels treballadors.
  • Investigació i promoció de noves accions en l’àmbit de l’ocupació.
  • Gestió i planificació dels mercats i defensa dels consumidors i usuaris.
Darrera actualització: 07.07.2023 | 10:30